טופס הרשמה והצהרת בריאות לשנה״ל 2019/20

פרטים אישיים

הסדר תשלום

arrow&v
100₪ דמי הרשמה שנתיים (ישולמו בעת הרישום, במהלך חודש ספטמבר)

  1. החזרי תשלום יבוצעו עבור חודשים מלאים, החל מחודש העוקב להודעת הביטול.

  2. דמי הרשמה בסך 100₪  לא יוחזרו בכל מקרה.

  3. למבטלים החל מתאריך 31 למרץ - אין החזר כספי.

החזרים וביטולים

הצהרת בריאות

קישור חתימת ההורה

תודה רבה על שליחת המסמך