מחול יצירתי:

200 ₪ לחודש (50 ₪ לשיעור)

 

כיתות א'-ב' (שיעורים של 45 דקות):  

שיעור אחד בשבוע 220 ₪ לחודש (55 ₪ לשיעור)
2 שיעורים בשבוע 380 ₪ לחודש (47.5 ₪ לשיעור)

 

כיתות ג'-ד' (שיעורים של 45 דקות):

שיעור אחד בשבוע 220 ₪ לחודש (55 ₪ לשיעור)
2 שיעורים בשבוע 380 ₪ לחודש (47.5 ₪ לשיעור)
3 שיעורים בשבוע 480 ₪ לחודש (40 ₪ לשיעור)
4 שיעורים בשבוע 600 ₪ לחודש (37.5 ₪ לשיעור)
5 שיעורים בשבוע 700 ₪ לחודש (35 ₪ לשיעור)

 

כיתות ה'-ו' (שיעורים של שעה):  

שיעור אחד בשבוע 240 ₪ לחודש (60 ₪ לשיעור)
2 שיעורים בשבוע 440 ₪ לחודש (55 ₪ לשיעור)

3 שיעורים בשבוע 600 ₪ לחודש (50 ₪ לשיעור)
4 שיעורים בשבוע 720 ₪ לחודש (45 ₪ לשיעור)
5 שיעורים בשבוע 800 ₪ לחודש (40 ₪ לשיעור)
6 שיעורים בשבוע 900 ₪ לחודש (37.5 ₪ לשיעור)
7 שיעורים בשבוע 980 ₪ לחודש (35 ₪ לשיעור)

כיתות ז' ומעלה (שיעורים של שעה ורבע/וחצי):

שיעור אחד בשבוע 260 ₪ לחודש (65 ₪ לשיעור)
2 שיעורים בשבוע 480 ₪ לחודש (60 ₪ לשיעור)
3 שיעורים בשבוע 660 ₪ לחודש (55 ₪ לשיעור)
4 שיעורים בשבוע 800 ₪ לחודש (50 ₪ לשיעור
5 שיעורים בשבוע 900 ₪ לחודש (45 ₪ לשיעור)
6 שיעורים בשבוע 960 ₪ לחודש (40 ₪ לשיעור)
7 שיעורים בשבוע 1120 ₪ לחודש (40 ₪ לשיעור)
8 שיעורים בשבוע 1200 ₪ לחודש (37.5 ₪ לשיעור)
9 שיעורים בשבוע 1260 ₪ לחודש (35 ₪ לשיעור)

 

בחודש ספטמבר (חגי תשרי) - חיוב יחסי לפי מס' השיעורים במהלך החודש.

דמי הרשמה שנתיים 150 ₪ לתלמיד/ה - יגבו בעת ההרשמה במהלך חודש ספטמבר.

5% הנחה על אחים (הסכום החודשי הנמוך מבין השניים).

 

 

PRICING

2019/20

לוח מחירים